RSS

ฮอร์โมนน้ำดำ

17 ส.ค.

ส่วนผสม  วิธีทำ  และวิธีใช้ :

                            น้ำ  (พีเอช 5.0)               10            ล.

                            กลูโคสน้ำ                        500         ซีซี.

                            ยูเรีย จี.เกรด                     250         กรัม

                            ธาตุรอง/ธาตุเสริม               100        กรัม

                            แม็กเนเซียม                       1           กก.

                            สังกะสี                             250        กรัม

                            สาหร่ายทะเล                      100        กรัม

                            ฮิวมิก แอซิด                       100        กรัม

        ใส่ส่วนผสมทีละอย่างตามลำดับ  ใส่ช้าๆ พร้อมกับคนให้น้ำหมุนวนตลอด
เวลา   ใส่ส่วนผสมตัวแรกละลายดีแล้วจึงใส่ตัวต่อไปตาม   ทุกครั้งที่จะใส่ส่วนผสม
ตัวใหม่  คนแล้วรอให้ส่วนผสมแต่ละตัว ทุกตัว ที่ใส่ก่อนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียว
กันดีเสียก่อนเสมอ  ใส่ส่วนผสมครบทุกตัวแล้วทิ้งไว้ 12-24 ชม.  ระหว่างนี้ให้คน
บ่อยๆ  ครบกำหนดแล้วปล่อยทิ้งให้นอนก้น  จากนั้นสังเกต  ถ้ามีกากนอนก้นน้อย
มาก และไม่มีอาการแยกชั้น  แสดงว่าทุกอย่างลงตัว  พร้อมใช้งาน ……แต่ถ้ามี
กากนอนก้นมาก  และ/หรือ มีอาการแยกชั้น  แสดงว่าส่วนผสมคุณภาพไม่ดีหรือ
เกรดต่ำ

                    อัตราใช้ :

                    ให้ทางใบ    20 – 30   ซีซี. / น้ำ  20  ล. /   7 – 10  วัน
                    ให้ทางราก  30 – 50   ซีซี. / น้ำ  20  ล. / 20 -30  วัน

        พืชเป้าหมาย  :     

        ไม้ผล  :
        ช่วงที่มีผลอยู่บนต้นดกมากๆ  ให้ฮอร์โมนน้ำดำ 2-3 รอบ  โดยแบ่งให้ตั้งแต่
ระยะผลเริ่มเข้าไคล ถึงเก็บเกี่ยว  จะช่วยให้ต้นไม่โทรมเนื่องจากต้องเลี้ยงผลมาก
เกินกำลัง  ทำให้ผลคุณภาพดี  รส สี และกลิ่นดี  ต้นสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสำหรับ
การให้ผลผลิตรุ่นต่อไป

        ผักกินผล :
        ช่วงที่ต้นมีผลบนต้นดกมากให้ฮอร์โมนน้ำดำ 1-2 รอบ  ช่วยให้ต้นไม่โทรมแม้
ถึงระยะต้นแก่หรือโทรมแล้ว แต่กลับแตกยอดใหม่แล้วออกดอกติดผลใหม่  หรือ
เรียกว่าได้  “จำนวนครั้ง”  ในการเก็บผลผลิตมากขึ้นนั่นเอง  และอายุผลหลังเก็บ
เกี่ยวนานขึ้น

        ไม้ประดับ :
         ไม้ดอก จะออกดอกดกดี  สีจัด  จำนวนรอบเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น และอายุหลัง
เก็บเกี่ยวนานขึ้น………. ไม้ใบ สีใบจัด  ใบใหญ่ หนา  จำนวนใบมาก  และอายุ
หลังเก็บเกี่ยวอยู่ได้นานขึ้น

        สำปะหลัง :
        ต้นจะสมบูรณ์ใบจะไม่ร่วง  ลงหัวเร็ว  หัวใหญ่  จำนวนหัวมาก  เปอร์เซ็นต์
แป้งสูง  น้ำหนักดี ……… สำปะหลังที่ได้รับฮอร์โมนน้ำดำ เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2
เดือน 3 ครั้ง  และมีการให้น้ำพอหน้าดินชื้น  ใบจะไม่ร่วงเลยตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บ
เกี่ยว
 
       นาข้าว :
       – ช่วงอากาศหนาว ใบข้าวจะไม่เหลือง  ต้นไม่โทรม และยังคงเจริญเติบโต
ตามปกติ …… ช่วงอากาศหนาว  เกสรข้าวมักไม่สมบูรณ์ ผสมไม่ติด ทำให้เป็นข้าว
ลีบ  หากได้รับฮอร์โมนน้ำดำ  ปัญหานี้จะไม่เกิด
       – ช่วงอากาศปกติ  ใบข้าวจะเขียวจนถึงวันเกี่ยว  การที่ใบยังคงเขียวอยู่แม้จะ
ถึงระยะพลับพลึงแล้ว (ใกล้เกี่ยว) ทำให้ต้นสามารถสังเคราะห์อาหารไปเลี้ยงเมล็ด
ได้ทุกเมล็ด ทั้งรวง  ซึ่งเมล็ดสุดปลายสุดของรวงก็จะไม่เป็นเมล็ดลีบ

 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: