RSS

สนใจเรื่อง “มะนาวออกดอกติดผลตลอดปี”

16 ส.ค.

สนใจเรื่อง “มะนาวออกดอกติดผลตลอดปี”

ที่นี่ไม่ผิดหวัง มีให้พิจารณา 2 สูตร…….

 

1. สูตรออกทั้งปีต้นโทรม

 

บำรุงดินล่วงหน้า 1-2 ปี โดยใส่ “ยิบซั่ม + กระดูกป่น + มูลวัว-มูลไก่ + มูลค้างคาว” ปีละ 4 ครั้ง

หรือ 3 เดือน/ครั้ง ให้ “น้ำหมักชีวภาพเดือนละ 1 ครั้ง” …………ทางรากให้ 25-7-7 เดือนละ 1 ครั้ง ต้นละ

500 กรัม……………..ตรวจสอบความสมบูรณ์ต้นโดยสังเกตุ ใบแตกใหม่ ใบแก่ ทรงพุ่ม เปิดหน้าดินดูราก

ทุกระยะ…….เมื่อพร้อมดีแล้ว เริ่มลุยเปิดตาดอกทางใบ ดังนี้

 

ให้ทางใบ “น้ำ 200 ล. + 0-42-56 (2 กก.) + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 500 กรัม” สำหรับมะนาว อายุ

ต้น 3 ปี จำนวน 80 ต้น ในเนื้อที่ 2 ไร่ ฉีดพ่นให้เปียกโชกทั้งใต้ใบบนใบลงถึงพื้น ช่วงเช้าแดดจัด ทุก 5

วัน ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง…….ทางรากให้ 8-24-24 ต้นละ 500 กรัม ให้ครั้งเดียว…….หลังจากให้ทางใบครั้ง

สุดท้ายไปแล้ว ต้นจะแสดงอาการอั้นตาดอก (ปริ่มตาดอก) ให้เห็น ถ้าอาการอั้นตาดอกไม่ชัดเจน ให้ฉีดพ่น

สูตรเดิมซ้ำต่อไปอีก 1-2 รอบ ห่างกันรอบละ 5 วันเหมือนเดิม…….ถึงจังหวะนี้ ถ้าต้นยังไม่แสดงอาการอั้น

ตาดอกให้เห็นอีกก็แสดงว่าต้นยังไม่สมบูรณ์จริง

 

มื่อต้นแสดงอาการอั้นตาดอกแน่ชัดแล้ว ให้ลงมือเปิดตาดอกด้วย “น้ำ 200 ล.+ 12-60-0 (1

กก.) + สาหร่ายทะเล 100 กรัม + สังกะสี 500 กรัม” ฉีดพ่นให้เปียกโชกทั้งใต้ใบบนใบลงถึงพื้น ช่วงเช้าแดด

จัด ทุก 5 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง …… ทรางรากให้ 8-24-24 ต้นละ 500 กรัม ให้ครั้งเดียว ถ้าต้นสมบูรณ์ดี

จะมีดอกออกมาให้เห็น ถ้ามีดอกออกมากจนพอใจก็ไม่ต้องซ้ำ แต่ถ้ามีดอกออกมาน้อย สำรวจแล้วยังมีกิ่ง

ที่สามารถออกดอกได้แต่ไม่ออกก็ให้ฉีดพ่นซ้ำสูตรเดิมอีก 1-2 รอบ ห่างกับรอบละ 5 วันเหมือนเดิม ดอกก็จะ

ออกมาเพิ่มให้

 

เมื่อดอกพัฒนาเป็นผลแล้วให้บำรุงผลเล็ก ผลกลาง ผลใหญ่ ด้วยสูตร “บำรุงผล-ขยายขนาด”

(21-7-14 + ธาตุรอง/ธาตุเสริม + ฮอร์โมน) กับให้ทางรากด้วย 21-7-14 เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 500 กรัม/

ต้น

 

หลังจากดอกชุดแรกกลายเป็นผลแล้ว ระหว่างบำรุงผลนั้นจะมีดอกทะยอยออกตามมาเรื่อยๆแบบไม่

มีรุ่น แล้วกลายเป็นผลให้บำรุงตลอดปี 2 ปี 3 ปี

 

เทคนิคบำรุงให้มะนาวออกตลอดปี หลายๆ ปีติดต่อกันได้ เพราะความสมบูรณ์ของต้นซึ่งเป็นผลจาก

การใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรเดิม ทุก 3 เดือน……ให้ “ฮอร์โมนน้ำดำ” เดือนละ 1 ครั้ง ให้ “ฮอร์โมนไข่สูตร

ไต้หวัน” เดิอนละ 1 ครั้ง ให้ “ไคตินไคโตซาน + สาหร่ายทะเล + แคลเซียม โบรอน” เดือนละ 1 ครั้ง

ทั้ง 3 สูตรนี้ไม่ได้กำหนดเวลาหรือระยะเวลาในการให้แบบตายตัว นึกอย่าให้เมื่อไรก็ให้เมื่อนั้น ขอแต่เพียง

เว้นระยะเพียงพอสมควรเท่านั้น……

 

ช่วงใดที่เห็นว่ามีผลติดต้นเริ่มน้อยลงก็ให้ฉีดพ่น “0-42-56 + ธาตุรอง/ธาตุเสริม” (สูตรเดิม) 2-3

รอบ ห่างกันรอบละ 5 วัน แล้วลงมือเปิดตาดอกต่อด้วย “สูตรเดิม” อีก 1-2 รอบ……ปุ๋ยทางใบทั้ง 2 สูตรนี้

ให้ฉีดทับทั้งๆ ที่มีผลอยู่บนต้นไปเลย (ไม่ต้องล้างต้นหรือปลิดผลทิ้ง) ส่วนการบำรุงทางดินก็ได้ให้ “ปุ๋ย

อินทรีย์” สูตรเดิมอย่างสม่ำเสมอ

 

ช่วง 3 ปีแรกที่บังคับเอาผลแบบไม่มีรุ่นนี้ สภาพต้นโทรมมาก ดูท่าทางแล้วคาดว่าอีกไม่เกิน 1 ปี ยืน

ต้นตายแน่ แต่ปรากฏว่าไม่ตาย แถมอยู่มาอีก 3 ปีจนถึงวันนี้ แม้จะยังสภาพต้นโทรมอยู่เหมือนเดิมก็ยังออก

ดอกติดผลแบบไม่มีรุ่น ออกไม่เลิก ออกไม่เกรงใจข้างบ้าน แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะยืนต้นตายแต่อย่างใดอีก

ด้วย

 

ช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ.- มี.ค.- เม.ย. กะเก็งตลาดดีๆ ถ้ามั่นใจว่าอีก 1-2 อาทิตย์ราคาจะดีกว่านี้ก็อย่า

รีบเก็บ ให้ “บำรุงผล ขยายขนาด” บนต้นรอไว้ แล้วเก็บวันที่ราคาดี นี่แหละ “มะนาว 2 ไร่ล้าน” วันนี้เจ้า

ของรวยซะแล้ว…..

ข อบคุณลุงคิม ซากัส

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: